ආණ්ඩුව කොරෝනා තොරතුරු වසං කරනවාදැයි සැකයක් ?

ආණ්ඩුව කොරෝනා තොරතුරු වසං කරනවාදැයි සැකයක් ?

මේ වනවිට කොරෝනා ආසධිතයින් පිළිබඳව තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ යම් සැක කටයුතු තත්වයක් පවතින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හෙක්ටර් අප්පුහාමි මහතා මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කර සිටියා.

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ…

POPULAR

Recent articles