සිපෙට්කෝ පිරවුම්හල් පවත්වාගෙන යන්න බෑ

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවෙන් අත්පිට මුදලට ඉන්ධන ලබාගැනීමේදී බැංකුවලින් නිකුත් කරන අයිරා පහසුකම් හා ණය සඳහා පොලී අනුපාත සීඝ්‍ර ඉහළ දැමීම හේතුවෙන් පිරවුම්හල් පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි තත්වයකට පත්ව ඇති බව ඛනිජ තෙල් බෙදුම්කරුවන්ගේ සංගමයේ සම ලේකම් කපිල නාඔටුන්න අද (23) පෙරවරුවේ කියා සිටියා.

බැංකු අයිරා සඳහා අය කරන පොලිය 34%ක් දක්වා ඉහළ දමා ඇති බව ඔහු සඳහන් කරනවා.

සිපෙට්කෝ පිරවුම්හල්වලට ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන තොග නොලැබීමත් QR කේතයට බස් රථ, ලොරි රථ හා වෙනත් ඉන්ධන අවශ්‍යතා සදහා නිකුත්කිරිමට සංස්ථාව තවමත් අපොහොසත්වීම නිසා පිරවුම්හල් තව දුරටත් අපහසුතාවට පත්ව ඇති බව ද ලේකම්වරයා වැඩි දුරටත් කියා සිටියා.

POPULAR

Recent articles