අමාත්‍ය බන්දුල විදුලි ත්‍රිරෝද රථ වැඩමුළුවකට

අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ඊයේ (13) බොරලැස්ගමුව ප්‍රදේශයේ විදුලි ත්‍රිරෝද රථ එකලස් කිරීමේ වැඩමුළුවකට සහභාගී වී තිබෙනවා.

විදුලි ත්‍රිරෝද රථ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනත සංශෝධනය කිරීමට පසුගියදා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියද හිමිවුණා.

POPULAR

Recent articles