නව අගමැති වැඩ භාර ගනියි

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අද (13) සිය ධූරයෙහි වැඩ භාර ගනු ලැබුවා.

ඒ කොළඹ මල් පාරේ පිහිටි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ දී යි.

POPULAR

Recent articles