බැංකු සේවකයිනුත් හර්තාලයට

හෙට 06 පැවැත්වෙන හර්තාලය වෙනුවෙන් සියලුම බැංකු සේවකයින්ද සහභාගීවන බව වාර්තා වෙනවා.

එදිනට තමන් වැඩ නවතා සේවා වර්ජනය කරන බවත් බැංකු සේවක වෘත්තීය සමිති පවසනවා. මේ හේතුවෙන් එදින බැංකු සේවා අක්‍රීය වනු ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

POPULAR

Recent articles