සතොස තුළත් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟයක්

සතොස තුළ ද දිගින් දිගටම අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟය සම්බන්ධයෙන් වාර්තා වී ඇති බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය ‌ශෙහාන් සේමසිංහ පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා කියා සිටින්නේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයේ පැවැති යම් යම් කාරණා ඊට හේතු වී ඇති බවයි.

POPULAR

Recent articles