ධාවන ශූර සුගත් තිලකරත්නට ආණ්ඩුවේ මැර පිරිසකගෙන් තර්ජනය

ධාවන ශූරයෙකු වන සුගත් තිලකරත්නට ආණ්ඩුවේ මැර පිරිසක් විසින් තර්ජනය කර තිබෙනවා.

අද (9) සුගත් තිලකරත්න තම රාජකාරිය සදහා යන අවස්ථාවේ කොලොන්නාව තෙල් සංස්ථා පරිශ්‍රයේදී අදාළ සිදුවීම සිදුවී ඇති අතර එහිදී ඔහුට බැනවැදී මැර තර්ජන එල්ලකර තිබෙනවා.

ඔවුන් පවසා ඇත්තේ ආණ්ඩුව අමාරුවෙන් නැගිටීමට උත්සහ දරන අවස්ථාවේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව සුගත් තිලකරත්න තම මතය පළකර කටයුතු කිරීම නිසා ඒ පිළිබඳ ඔහුට ඉදිරියේදී වන්දි ගෙවීමට සිදුවන බවයි.

POPULAR

Recent articles