“මෙරට බැංකු පද්ධතිය ස්ථාවරව පවතිනවා” – මහ බැංකුව

රාජ්‍ය බැංකුවල කටයුතු කිසිඳු ගැටලුවකින් තොරව සාමන්‍ය පරිදි සිදුවන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරන්නේ මෙරට බැංකු පද්ධතිය ස්ථාවරව පවතින බවයි.

ඒ බව මහජනතාවට වගකීමකින් යුතුව දැනුම්දෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව හා මුදල් අමාත්‍යංශය පවසන බව අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙනවා.

අදාළ නිවේදනය –

කෙසේ වුවද අද (24) පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා කියා සිටියේ රජයේ බැංකුවක් default කර ඇති බවට තමන්ට තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි.

එමෙන්ම මෙය ව්‍යවසනයක මුල බවත් ඔහු සඳහන් කර සිටියා.

අදාළ වීඩියෝපටය –

POPULAR

Recent articles