හදන හැදෙන කතා වෙනුවට ඇත්ත News [ 2020. 05 .04 ]

A5 N E W S #04 – 05 – 2020

# සිව්දිග පුවත් විස්තර
# ගෝලීය තතු
# අගමැති සාර්ථක ද ?
# පොහොට්ටු මන්ත්‍රී පශ්චාත් භාගය පෙන්වයි !
# ගිනි අවි සහ මත පෙති රැගත් සෞඛ්‍ය සේවකයා උසාවි නගියි !

#COVID_19 ‪#Corona
#කොරෝනා_ඔබ_අද්දරට_ම
#StaySafe_StayHome_everyone !
#covid_19_WHO_SriLanka
#A5_News_SriLanka

එක්වන්න ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සමඟ !

https://www.facebook.com/A5News.lk/
https://www.youtube.com/channel/UCclzQ9EPOBAU0mWHR9KmjQQ…

POPULAR

Recent articles