විදෙස් ගමන් සීමා කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හේතු කොටගනිමින් වියදම් පාලනය කිරීම සඳහා ඉදිරියේ දී අමාත්‍යවරුන් විදෙස් ගමන් සීමා කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවූ බව කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා.

POPULAR

Recent articles