රෝහිත, සී.බී. හා එදිරිමාන්නගෙන් CIDය ප්‍රකාශ සටහන් කර ගනී

රෝහිත අබේගුණවර්ධන, සී.බී. රත්නායක, සංජීව එදිරිමාන්න යන මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) ප්‍රකාශ සටහන් කර ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසනවා.

පසුගිය 09 වනදා ඇතිවූ ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබෙනවා.

POPULAR

Recent articles