නව කැබිනට් මණ්ඩලයේ පළමු රැස්වීම අද (25)

නව කැබිනට් මණ්ඩලයේ පළමු රැස්වීම අද පස්වරු 5.00ට ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එමෙන්ම සංශෝධන සහිතව 19 වන ව්‍යවස්ථාව බලාත්මක කිරීමේ යෝජනාව අද (25) දිනයේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතවවනවා.

19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය, අතවශ්‍ය හා කාලීන සංශෝධන සහිතව බලාත්මක කිරීමේ යෝජනාවක් ලෙස කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා එලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

POPULAR

Recent articles